Profesor Zbigniew Izdebski

 prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski – „Praca z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej”
Pedagog, seksuolog, doradca rodzinny, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym. Honorowy Członek Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego (2008), W latach 2005-2011 Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Medycyny, odznaczony złotym medalem Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera za humanizację medycyny. Wielokrotnie otrzymał nagrodę ministra Zdrowia, a w roku 2013 otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Popularyzuje wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego w prasie, radiu i telewizji.