Doktor Błażej Kmieciak

Doktor nauk Błażej Kmieciak – „Prawno-etyczne dylematy ochrony zdrowia psychicznego.”
Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Absolwent studiów w zakresie resocjalizacji, prawa medycznego oraz bioetyki, a także kursów specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw człowieka.  Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz mediator w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego,, przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego