Profesor Waldemar Machała

  Ppłk rez. dr hab. Waldemar Machała – „Zgoda chorego na czynności medyczne, a znieczulenie oraz hospitalizacja w Oddziale Intensywnej Terapii”.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1989). Specjalista anestezjologii, intensywnej terapii (1996) i medycyny ratunkowej (2001). Tytuł naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1995 r., a w 2007 r. – doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2011 r. roku został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Po stażu podyplomowym przez 2 lata pracował jako starszy lekarz 124 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Szczecinie. Od 1992 r. związany z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi. W latach 2001 – 2003 kierował Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Brzezinach.
W 2003 roku został kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2012-2013 był lekarzem Szpitala Polowego, Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Jego zainteresowania zawodowe dotyczą przede wszystkim monitorowania układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego nerwowego, technik znieczulenia do operacji w obrębie klatki piersiowej, brzucha, narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego, a także wpływu różnych technik i metod znieczulenia na parametry oddechowe i hemodynamiczn. Osobnym rejonem zainteresowań pozostaje intensywna terapia chorych po ciężkich urazach oraz znajdujących się w niewydolności wielonarządowej.
Prof. Machała jest autorem licznych publikacji naukowych, skryptów oraz rozdziałów książkowych.
W wolnych chwilach uprawia jogging i nurkuje.