Kontakt

Koordynator projektu:
Anna Rzepecka
691 529 756
anna.rzepecka96@gmail.com

Koordynator projektu:
Marek Kamiński
530 777 037
marek.kaminski@stud.umed.lodz.pl

Kontakt dla mediów:
Dyrektor ds. Public Relations:

Karolina Tabaczkiewicz
507 655 840
pr@lodz.elsa.org.pl