Profesor Rafał Kubiak

Prof. nadzw. dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak – „Tajemnica psychiatryczna”

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie pełni obowiązki kierownika Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje również w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz jest Zastępcą Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej oraz komisji etyki badań naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

 

Specjalizuje się w szczególności w zakresie karnej odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i lekarza oraz ich prawnej ochrony, a także unormowań prawnych dotyczących czynności nieterapeutycznych. W tym też zakresie jest autorem licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz referatów, wygłaszanych na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach dla lekarzy.  Zajmuje się także systemem kształcenia lekarzy w Polsce, współpracując w tej sferze z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.