Sędzia Justyna Piś-Barganowska

Sędzia Justyna Piś-Barganowska – „Koncepcje odpowiedzialności deliktowej osób chorych psychicznie w prawie anglosaskim.”
Sędzie Sądu Rejonowego w Toruniu, współpracownik Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się min. odpowiedzialności deliktową osób chorych psychicznie w prawie anglosaskim. Autorka znakomitych publikacji poświęconych tematyce prawa odszkodowawczego.